پرداخت الکترونیکی حق بیمه عمر و تأمین آتیه

 

دارندگان دفترچه بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد می توانند علاوه بر پرداخت اقساط خود در شعب بانک های پاسارگاد ، تجارت و کشاورزی به صورت حضوری ؛ از طریق اینترنت بانک و یا عابربانک های پاسارگاد نیز اقدام به پرداخت حق بیمه خود نمایند .

بیمه گذاران گرامی می توانند به منظور پرداخت حق بیمه خود از طریق اینترنت بانک و دستگاه های عابربانک ، از "شناسه قبض" و "شناسه پرداخت" مندرج در برگه های دفترچه استفاده نمایند .

جهت پرداخت الکترونیکی حق بیمه به آدرس زیرمراجعه شود:

درقسمت ((دوستان من)) روی لینک پرداخت اینترنتی حق بیمه

کلیک کنید تا وارد درگاه پرداخت اینترنتی قبوض بانک پاسارگاد

شوید.