واحد خبر پاسارگاد:

معصوم ضمیری مدیر عامل شرکت بیمه پاسارگاد، در بزرگ ترین

رویداد مدیریتی کشور ،به عنوان «مدیر شایسته ملی» برگزیده

شد و تندیس این همایش به ایشان تعلق گرفت.


ادامه مطلب ...