پدر و مادر گرامی

سلام ،  همانطوریکه  بهتر از بنده آگاه هستید فرزندان وکوچولو های عزیزمان

همانقدر که به آموختن وپس انداز علم نیاز دارند،برای تهیه احتیاجات زندگی

آتی خود درایام جوانی ،ازدواج واشتغال، به سرمایه زیادی احتیاج پیدا خواهند کرد. که

برای برآورده کردن این نیاز،ضروری و لازم است از همین الان با پس اندازهای کوچک

ماهانه بفکر اندوختن سرمایه کلان برای آن ایام فرزندانمان باشیم . 

بیمه پاسارگاد برای تحقق وتامین سرمایه ی موردنیاز تک

تک افراد جامعه از کودکی تا سن 70 سالگی، طرح بیمه

عمروتامین آتیه رااجرا مینماید .به این ترتیب که فردبیمه

شده را، هم تحت پوشش بیمه قرارمیدهد و هم، به حق بیمه

های اندک ماهانه آنان سود پرداخت نموده ودرخاتمه ی

قرارداد، سرمایه ی پس انداز شده ی شخص رابه خودش

بر میگرداند.علاقمندان جهت آگاهی بیشتر ضمن استفاده

ازمطالب موجود سایت، با نماینده بیمه فوق تماس حاصل

فرمایند.