هموطنان آینده نگر 

١-     آیا از همین امروز به فکر این هستید که پسر کوچولو و دختر گل تان در آینده با چه سرمایه ای ،کاری را شروع نماید و یا با پشتیبانی کدام اندوخته مالی دست به ازدواج بزند؟

 


٢-     آیا دلتان می خواهد در ایام پیری و سالخوردگی سرمایه ای کلان و چشمگیر داشته باشید تا به کمک آن و بدون دغدغه و با آرامش خاطر از فرزندان و نوه های عزیزتان پذیرایی و حمایت کنید؟

٣-       مطمئنا شما خانم خانه دار دلتان می خواهد در ایام پیری از سرمایه دوران بازنشستگی بهره مند شوید تا به کمک آن زندگی راحتی راسپری کنید.

۴-     هموطن هوشیار و آینده نگر. بیمه پاسارگاد برای تامین آرزو های شدنی و به حق شما طرحی اندیشده است لذا:با پیوستن به طرح بیمه ی عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد برای خود و فرزندانتان آینده ای مطمئن و بدون دغدغه  مالی به ارمغان آورید.

((شماره تلفن جهت مشاوره رایگان وحضوری  ))

      همراه :09126183573  ثابت:44846402 فرزاد

برای آگاهی از مزایا اینجا را کلیک نمایید