بازدید کننده محترم

 من و شما احتمالا دائم به این وآن ایرادگرفته وانتقاد مکنیم که:

برای ما وفرزندانمان کاری نکرده و یا نمی کنند .

آیا شده ؟ این سوال را ازخودمان بپرسیم:

 من خودم، برای آینده همسر ، فرزندان وخودم چه کاری

کرده ام تا موجب آرامش حال وآینده گردد؟!!


طرح تامین آتیه بیمه پاسارگاد بهترین و مطمئن ترین گزینه برای

سپرده گذاری ،ایجادآرامش تامین خواسته هاو نیازهای شخص

بیمه شده می باشد