مزایا و ویژگیهای بیمه عمرو تامین آتیه

3-حق بیمه ماهانه، ازمبلغ 200/000ریال الی3/340/000 ریال.

4-پرداخت  18 الی 20درصد سود به حق  بیمه پرداختی. 

5-معاف بودن سرمایه بیمه نامه ،از پرداخت مالیات.

6- در  پایان  قرارداد، سرمایه پس انداز شده ،یکجا به بیمه شده

   پرداخت می شود.

-7بیمه گذار/بیمه شده می تواندقبل ازپایان  قرار داد،بیمه نامه

    رابازخریدنماید.

8-امکان استفاده از وام مکرر تا سقف 90 درصداندوخته ریاضی

بدون نیاز به ضامن،سفته  و چک.((برای تامین هزینه های تحصیلات

دانشگاهی وسایر اختیاجات)).

9-امکان سپرده گذاری جهت برخوداری ازسود  بیشتر.

10-درصورت درخواست بیمه گذار، منزل مسکونی بیمه شده در مقابل

   آتش سوزی،صاعقه و انفجار از سقف 1/000/000/000 الی

5/000/000/000  ریال تحت پوشش بیمه پاسارگاد قرار می گیرد.

11- چنانچه بیمه شده طی مدت بیمه نامه بطور عادی فوت نماید

    حداکثر تا 300 برابرحق بیمه ماهانه سرمایه ی فوت به

    بازماندگان ذینفع پرداخت می گردد.

12- چنانچه بیمه شده طی مدت قرارداد در اثرحادثه فوت نماید

    سرمایه ای معادل حداکثر تا جهار برابرسرمایه عمر به استفاده

    کنندگان ازقراردادپرداخت می گردد.

13- پرداخت بلاعوض سرمایه نقص عضو و از کارافتادگی در

      اثر حادثه.

14- پرداخت بلاعوض هزینه پزشکی  حادثه.

15-معافیت از پرداخت حق بیمه ،بیمه شدگانی که به هر علت

     ازکار افتاده کلی و دائم شوند.

16- بیمه شده از کار افتاده دائم و کلی،علاوه برمعافیت از

     پرداخت حق بیمه،غرامتی معادل سرمایه مندرج درقرارداد از بیمه

     پاسارگاد دریافت می نماید.(حداکثر تا سقف 400/000/000 ریال)

17- پرداخت بلاعوض هزینه پنج بیماری خاص(سکته قلبی،سکته 

      مغزی،جراحی قلب وعروق،سرطان،پیوند اعضای اصلی بدن) 

      حداکثر تا سقف 250/000/000ریال به ازای هریک از بیماریهای

     فوق.جمعا 1250/000/000ریال.

18- وقتی فرد احساس کند، در طول زندگی تحت پوشش

     بیمه بوده ،و پس انداز کلانی نیزجهت تهیه نیازهایش دارد

     با آرامش و فکری آسوده سر بربالین می گذارد . 

19- فرد بیمه گذار/بیمه شده درطول قرارداد در سایه خدمات

     بیمه ای ارائه شده توسط بیمه پاسارگاداز آرامش کامل

      برخوردار خواهد بود.

20- و ...

 

* ارائه مشاوره ای مطمئن وحضوری   وظیفه ماست*

   09126183573            علی فرزاد

/ 2 نظر / 375 بازدید
احمد رحمتی

آیا می توانم برادرمرا بیمهمایم؟متشکر از راهنمایی شماو

صابری

سلام آیا مادر می تواند فرزندش را بیمه کند متشکرم از پاسخ شما