شرایط جدید برای استفاده از مزایای بیمه بیکاری

در راستای تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه جزئیات جدید لایحه بیمه بیکاری اعلام شد.
گزارش خبرنگار حاکی است این لایحه که در هیأت وزیران تصویب و از سوی دولت به‌منظور حمایت از بیکاران غیر‌ارادی مشمول قانون تأمین اجتماعی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، بزودی پس از بررسی کمیسیون‌های اصلی و فرعی مجلس برای تصویب در صحن علنی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.بنا براین گزارش، در این لایحه ایجاد حساب بیمه بیکاری به جای صندوق بیمه بیکاری، تغییر در مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و نحوه دریافت مقرری و همچنین دیگر مزایای بیمه بیکاری تغییراتی حاصل شده است که پس از تصویب مجلس به اجرا در خواهد آمد.
این گزارش حاکی است بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده قطع شده و آماده به کار باشد، همچنین بیمه‌شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوط به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند، مشمول این قانون خواهند شد. ضمناً بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهری و غیر‌مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل بر‌اساس جدول موضوع بند الف ماده 8 این قانون از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
بر‌اساس ماده 5 این لایحه مذکور حق بیمه بیکاری به میزان 4 درصد مزد بیمه شده است که 3 درصد توسط کارفرما و یک درصد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.
شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری
بر‌اساس ماده 7 لایحه بیمه بیکاری اگر بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 12 ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری را داشته باشد و یا این‌که بیمه شده بیکار ظرف 30 روز از تاریخ وقوع بیکاری مراتب بیکاری خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام و واحد مربوطه بیمه شده بیکار را برای اشتغال به مراکز کاریابی ذیربط معرفی کند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد بود.همچنین به کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد، مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از منابع حساب بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد. مدت استفاده از مقرری (از نظر مدت استحقاق) به نسبت مبلغ مقرری پرداختی محاسبه و منظور خواهد شد. ضمناً به کارگماری مقرری‌بگیر معرفی شده جزو سابقه اشتغال وی محسوب شده و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.بنابراین گزارش، مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده، از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری
بر‌اساس ماده 8 لایحه بیمه بیکاری مجموع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری با احتساب دریافتی‌های قبلی، بر‌اساس پرداخت حق بیمه بیکاری برای مجردان حداقل 6 ماه و حداکثر 30 ماه و متأهلان یا متکفلان حداقل 9 ماه و حداکثر 36 ماه بر‌اساس جدول زیر محاسبه می‌شود.
براساس این گزارش، افراد مشمول این قانون که در زمان وقوع بیکاری دارای 56 سال سن و بیشتر هستند، به شرط آن که در شروع دوره بیکاری حداقل 21 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند تا زمانی که مشغول به کار نشده‌اند، می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند. همچنین میزان مقرری قابل پرداخت در هر دوره، به ازای هر 6 ماه پرداخت مقرری، 10 درصد کاهش می‌یابد. ضمناً میزان مقرری بیمه بیکاری براساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه ظرف 6 ماه قبل از وقوع بیکاری به شرح جدول زیر قابل پرداخت است:گفتنی است در صورتی که بیمه شده ظرف 6 ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد، متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته است، به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
همچنین بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد. ضمناً مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری‌های تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهند بود.
بنا بر این گزارش، بر‌اساس ماده 9 لایحه جدید بیمه بیکاری اگر بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد، یا بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محلی یا نهضت سوادآموزی بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند، مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
همچنین اگر بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد و یا این‌که بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری، مشمول استفاده از مستمری یا بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی شود، مقرری بیمه بیکاری قطع می‌شود.
این گزارش حاکی است: براساس بند 11 لایحه مذکور صندوق تأمین اجتماعی مکلف است حساب‌‌های درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورت‌های مالی سالانه خود منعکس و گزارش عملکرد آن را به صورت تفکیکی ارائه نماید. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق تأمین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود. براساس ماده 14 این قانون جایگزین قانون بیمه بیکاری مصوب سال 69 می‌گردد ولی بیمه شدگانی که تاریخ وقوع بیکاری آنان قبل از تصویب این قانون باشد، از هر نظر مشمول مقررات بیمه بیکاری مصوب سال 69 خواهند بود. گفتنی است، در حال حاضر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز طرحی برای حمایت بیکاران و افراد جویای کار تهیه و تدوین کرده است که بخش اعظمی از این طرح با لایحه جدید بیمه بیکاری دولت مشابهت دارد. لازم به توضیح است در طرح مجلس برای افراد جویای کار و فارغ‌التحصیلان بیکار، نیز مقرری تعیین شده است که فرد بیکار باید دارای کارت بیکاری باشد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که سوق دادن فرد بیکار به سمت اشتغالزایی و همچنین کاهش بار مالی از جمله ویژگی‌های جدید لایحه جدید بیمه بیکاری به شمار می‌آید. گفتنی است، در حال حاضر بالغ بر 180 هزار نفر تحت پوشش صندوق بیمه بیکاری مقرری دریافت می‌کنند و بنابر اعلام مسئولان صندوق تأمین اجتماعی، هم اینک صندوق بیمه بیکاری با کسری 470 میلیارد تومان اعتبار روبه‌رو است که در صورت عدم تأمین آن، مشکلات زیادی برای افراد تحت پوشش صندوق بیمه بیکاری ایجاد خواهد شد.

منبع:روزنامه ایران 4953

/ 0 نظر / 18 بازدید