شعار فرزندان

پدرو مادر گرامی وزحمت کش:

پاسخ این سوال به حق فرزندتان،با پیوستن به

طرح پس انداز طلائی بیمه عمروتامین آتیه بیمه

پاسارگادقابل حل و پاسخگویی می باشد.

 

(پس انداز طلایی تامین آتیه هدیه ای ماندگار)

مزایای بیمه عمروتامین آتیه:

1-امکان بیمه شدنبرای همه ازبدو تولد تاسن 65سالگی


2-اختیاری بودن روش پرداخت حق بیمه(ماهانه،سه ماهه،شش

-ماهه،سالانه)

3-اختیاری بودن انتخاب مبلغ حق بیمه، ازمبلغ 200/000ریال

الی3/340/000 ریال

4-پرداخت  18 الی 20درصد سود به حق  بیمه پرداختی.

5-معاف بودن سرمایه ی پس اندازشده ،از پرداخت مالیات.

6- در  پایان  قرارداد، سرمایه پس انداز شده یکجا به بیمه شده بازگردانده می شود.

-7بیمه شده می تواندقبل ازپایان  قرار داد،خود رابازخریدنموده و سرمایه

پسانداز شده خود را باز پس گیرد.

 8-امکان استفاده ازوام مکرر تا سقف 90 درصدسرمایه موجودیبدون نیاز

به ضامن،سفته  وچک.برایتامین هزینه های تحصیلات دانشگاهی وسایر

اختیاجات.

9-امکان سپرده گذاری جهت برخوداری   ازسود  بیشتر.

10- برخورداری بیمه شده ازپوشش بیمه منزل مسکونی در مقابل

   آتش سوزی،صاعقه و انفجار از سقف 1/000/000/000 الی

5/000/000/000  ریال.

11- چنانچه بیمه شده طی مدت بیمه نامه بطور عادی فوت نماید

    حداکثر تا 300 برابرحق بیمه ماهانه سرمایه ی فوت به بازماندگان

    ذینفع پرداخت می گردد.

12- چنانچه بیمه شده طی مدت قرارداد در اثرحادثه فوت نماید

سرمایه ای معادل حداکثر تا جهار برابرسرمایه عمر به استفاده

کنندگان ازقراردادپرداخت می گردد.

13- پرداخت بلاعوض سرمایه ی نقص عضو و از کارافتادگی در اثر حادثه.

14- پرداخت بلاعوض هزینه پزشکی در اثر حادثه.

15-معافیت از پرداخت حق بیمه ی بیمه شدگانی که به هر علت ازکار افتاده کلی ودائم گردند.

16- بیمه شده ی از کار افتاده دائم و کلی،علاوه برمعافیت از پرداخت

حق بیمه،غرامتی معادل سرمایه مندرج درقرارداد از بیمه پاسارگاد دریافت

می نماید.(حداکثر تا سقف 400/000/000 ریال)

17- پرداخت هزینه های بیماریهای خاص(سکته قلبی،سکته مغزیف

جراحی قلب وعروق،سرطان،پیوند اعضای اصلی بدن)حداثر تاسقف

250/000/00ریال به ازای هریک از بیماریهای فوق به بیمه گذاربطور بلاعوض .

18- وقتی فرد احساس کند، در طول زندگی تحت پوشش بیمه بوده

،و پس انداز کلانی نیزجهت تهیه نیازهایش دارد با آرامش و فکری

آسوده سر بر بالینمیگذارد . 

19- فرد بیمه گذار/بیمه شده درطول قرارداد در سایه خدمات

بیمه ای ارائه شده توسط بیمه پاسارگاداز آرامش کامل برخوردار

خواهد بود.

20- و ...


* ارائه مشاوره ای مطمئن ، حضوری و رایگان وظیفه ماست*


 09126183573           ،        02144846402   علی فرزاد

/ 0 نظر / 11 بازدید