پست های ارسال شده در مرداد سال 1393

مزایا و ویژگیهای بیمه عمرو تامین آتیه

3-حق بیمه ماهانه، ازمبلغ 200/000ریال الی3/340/000 ریال. 4-پرداخت  18 الی 20درصد سود به حق  بیمه پرداختی.  5-معاف بودن سرمایه بیمه نامه ،از پرداخت مالیات. 6- در  ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 331 بازدید