تامین سرمایه برای ایام جوانی

 

بیمه پاسارگاد برای تحقق وتامین سرمایه ی موردنیاز تک

تک افراد جامعه از کودکی تا سن 70 سالگی، طرح بیمه

عمروتامین آتیه رااجرا مینماید .به این ترتیب که فردبیمه

شده را، هم تحت پوشش بیمه قرارمیدهد و هم، به حق بیمه

های اندک ماهانه آنان سود پرداخت نموده ودرخاتمه ی

قرارداد، سرمایه ی پس انداز شده ی شخص رابه خودش

بر میگرداند.علاقمندان جهت آگاهی بیشتر ضمن استفاده

ازمطالب موجود سایت، با نماینده بیمه فوق تماس حاصل

فرمایند.

/ 0 نظر / 21 بازدید