چرا بیمه پاسارگاد

چرا شرکت بیمه پاسارگاد بهترین است؟

* برتری از نظر رشد سریع طی سال های90 - 91 و92

    به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی.

*احراز بالاترین سطح توانگری مالی ((سطح یک)) به تایید

   بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 *برخورداری از بالاترین ارزش هر سهم در بازارسرمایه

    در بین شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس و

    فرابورس.

/ 0 نظر / 58 بازدید