راه آسان برای رسیدن به موفقیت:

-زمانیکه مدام به چیزی فکر کنید و روی آن متمرکز شوید،بطور ناخودآگاه به سوی آن کشیده می شوید.

2-اهداف خود را درشت نوشته ودر جایی قراردهید که دائم جلوی چشمتان باشد.

3- هدف هایتان را در ذهن تان مجسم کرده مرتب تکرارکنید.(مخصوصا شب قبل از به خواب عمیق رفتن وصبح در داخل رختخواب وقبل از بیداری کامل).

4-ایستادگی در رسیدن به کار وهدف، حتی (استعداد) شخص را،که منبعی با ارزش است، تحت الشعاع قرار می دهد.

  (برای رسیدن به هدف باید ایستادگی،مقاومت،صبر و تلاش کرد نه اینکه زود به زود هدف را عوض نمود.)

5-علاقمندی به هدف تنها کافی نیست باید برای رسیدن به هدف وخواسته خود ،متعهد شده وبی وقفه تلاش نمود.

6-عدم موفقیت ها،می توانند در انسان بینشی ایجاد  نمایند که باعث موفقیت شخص شود.

7- در رسیدن به اهداف خود به فکر منافع دیگران نیز باشید.

1

/ 0 نظر / 11 بازدید